Općina Lukavac svrstava se u red najzagađenijih minama u BiH. Iako je dosta teritorije očišćeno, skoro 50%, još uvijek dosta poslova ostaje da se uradi.

 

U posljednje 2 godine deminirano je 3,3 miliona kvadratnih metara, a novi projekti planirani su i ove godine.

 

Uprkos pandemiji, i na području općine Lukavac u posljednje dvije godine radilo se intenzivno na procesu deminiranja, tj. uklanjanja minsko eksplozivnih sredstava. U ovom preriodu očišćen je znatan dio teritorije u MZ Orahovica, gdje je pronađena i ogromna količina eksplozivnih sredstava.

 

Aktivnosti na deminiranju u narednom periodu nastavit će se na području Milinog Sela, ali i na teritoriji između Dobošnice i Sižja.

 

Općina Lukavac svake godine planira značajna sredstva za sufinansiranje u procesu deminiranja, ali tih projekata je sve manje. Pored mina, veliki problem predstavljaju i neeksplodirana ubojita sredstva. Kako navode iz resorne službe u Općini Lukavac u posljednje vrijeme su zatrpani velikim brojem prijava o uočavanju NUS-a raznih vrsta i to od krupnije municije, artireljisko-raketnih sistema, tromblona i ručnih bombi.

Komentari