Lukavac noću 2020.

U ovoj godini prema informacijama iz općinskih službi, nastavit će se sa projektima toplifikacije objekata kolektivnog stanovanja u užoj gradskoj zoni.

Tako je već potpisan ugovor za toplifijkaciju posljednjeg dijela kolektivnih stambenih jedinica od Petraka do Općine u vrijednosti od 150 hilajda KM. Toplifikacijom ovih objekata u gradksoj zoni Lukavca sve zgrade kolektivnog stanovanja bit će priključene na vrelovodnu mrežu.

U 2018. godini Općina Lukavac pokrenula je projekat priključenja individualnih stambenih objekata na gradsko grijanje od kojih je do danas realizovano ukupno deset projekata.

Proširenje vrelovodne mreže na pdoručju Lukavca finansirat će Općina Luakvac, dok će priključak na vrelovodnu mrežu plaćati vlasnici objekata.

U prošloj godini Lukavac je ukinuo plaćanje takse za riključak na mrežu i time ostao jedina jedinica lokalne samouprave koja je to i uradila.

Komentari