Početkom 2020. godine Općina Lukavac je pokrenula projekat ozelenjavanja grada i obnove postojećeg biljnog fonda u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla.

Projekat je nazvan „Stvaranje zelenih površina za bolje životne uslove u Lukavcu“ i ima za cilj poboljšanje životnih uslova i smanjenje aerozagađenja u Lukavcu, a realizovan je uz partnerstvo i finansijsku podršku Daniel Schlegel Umweltstiftung iz Berlina. ​

Prva faza projekta podrazumijevala je nabavku i sadnju 388 sadnica odraslih stablašica lišćara i 115 kom. grmlja.

Zbog situacije sa pandemijom virusa Covid 19 nije došlo do realizacije i sadnje svih sadnica.

U proljeće 2020. godine posađeno je ukupno 110 sadnica lipe u ulicama Titova, Branilaca Bosne i Kulina bana, kao i 156 sadnica topole na putu prema gradskom groblju.

Realizacija druge faze projekta planirana je za jesen 2020. godine. Ona podrazumijeva sadnju preostalih sadnica iz prve faze, kao i nabavku i sadnju 145 kom. novih sadnica odraslih lišćara i četinara.

Nastavljeno je sađenje stabala u našem gradu. Od danas će novih 60 breza uljepšavati krajolik od Petraka do šetališta. Ovo je nastavak proljetne kampanje prekinute na proljeće.

Sadnja će se izvoditi na sljedećim lokacijama: Titova ulica, Ulica Lukavačkih brigada, Kulina bana, Sarajevska, Poštanska, Ulica Armije RBiH, Ulica Patriotske lige, kao i u parkovima u ulicama Lukavačkih pjesnika i Branilaca Bosne. ​

Po okončanju realizacije druge faze projekta, planirano je i osmišljavanje nastavka saradnje sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla i Daniel Schlegel Umweltstiftung iz Berlina koja će i ubuduće, nadamo se, biti jednako uspješna kao do sada.

Ovom prilikom Općina Lukavac se srdačno zahvaljuje Centru za ekologiju i energiju Tuzla na doprinosu u realizaciji projekta ozelenjavanja našeg grada, kao i uspješnoj dosadašnjoj saradnji.

Komentari