Okrugli sto na temu „Društveno odgovorno poslovanje i saradnja sa lokalnom zajednicom u funkciji održivosti okoliša“, nastaviće se, kako je odlučio Organizacioni odbor, 23. maja 2017. sa početkom u 11 sati, u prostorijama JU Biblioteka Lukavac.

Prvi dio okruglog stola, održan je 12. maja 2017.g., u okviru 15. Međunarodnog sajma turizma i ekologje „List“ 2017. Zbog programske šeme Sajma, ograničenosti termina za održavanje okruglog stola, kao i nepredviđenog produženja prezentacija privrednih subjekata, nije se realizirao dio programa koji se odnosi na diskusiju i usvajanje zaključaka.

Poziv je otvoren za sve predstavnike privrednih subjekata i predstavnike udruženja građana, koja u svojim programskim ciljevima, tretiraju zaštitu okoliša.

Komentari