Naša stranka OO Lukavac uputila je pismo načelniku Općine Lukavac, Edinu Deliću u vezi sa prilogom na RTV Lukavac  i izjavi koje je u tom prilogu dala Mina Bleković, pomoćnica načelnika za inspekcijske poslove.

Zbog želje da građane upoznaju  sa stvarnom situacijom i radom službe kojom rukovodi Mina Bleković, te gospodina Delića upoznamo sa našim stavom Naša stranka OO Lukavac obraća se saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

Poštovani sugrađani i gospodine nečelniče,

Zaista nismo mogli da ne reagujemo na prilog TV Lukavac, objavljen 1. Februara tekuće godine koji je kao temu imao bespravnu gradnju na teritoriji općine Lukavac. Posebno smo bili šokirani izjavom pomoćnice načelnika za inspekcijske poslove Minom Bleković, koja je tom prilikom izjavila kako je urbanistićko-građevinska inspekcija uradila sve iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom u sprečavanju bespravne gradnje.

Takvo ne poznavanje zakona ili mazanje očiju javnosti je sramotno i nedopustivo.

Naime, Naša stranka OO Lukavac je u vrijeme eskalacije bespravne gradnje u periodu pred lokalne izbore 2016. godine, a koja se dešavala u samom gradu, podnijela zahtjev urbanističko-građevinskoj inspekciji za postupanje u skladu sa zakonom u cilju sprečavanja i sankcionisanja te besprane gradnje. Morali smo naknadno podnositi pismene urgencije za postupanje inspekcije u navedenim slučajevima, obzirom da nije poduzimano ništa, a bespravni graditelji su nastavljali sa gradnjom.

Naknadno smo dobili odgovor da je urađeno sve u skladu sa zakonom, što nije slučaj , ali u tom momentu nismo reagovali obzirom da smo se nadali da će novoizabrani načelnik poduzeti odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti i prisiliti zaposlenike da rade u skladu sa zakonskim propisima.

Iz navedenog intervijua vidimo da to nije slučaj i da će se stara praksa i tolerisanje bezvlašća i dalja degradacija prostora na teritoriji općine Lukavac nastaviti i u budućnosti.

Radi istine želimo da kažemo slijedeće:

Urbanističko-građevinski inspektori postupaju po službenoj dužnosti što znači da „imaju pravo i dužnost” da kontrolišu svaku gradnju koju vide na terenu. 

U slučaju naše prijave, za utvrđivanje činjenica ko gradi na Trgu bremena trebalo im je  preko dvadeset dana, čime su bespravnim graditeljima ostavili dovoljno vremena da sazidaju objekte. 

Dalje, nisu u samom početku postavili službene trake za zabranu gradnje i zatvaranje gradilišta , što su bili dužni po zakonu. 

Nastavak gradnje nakon postavljene trake o zatvaranju gradilišta je krivično djelo, a koliko znamo protiv bespravnih graditelja nisu podnesene krivične prijave.

Inspektori su nas obavijestili i da su izdali rješenja za rušenje bespravne gradnje, te da su se bespravni graditelji žalili na navedena rješenja i tu su prestali sa svojim aktivnostima, što opet nije u skladu sa zakonom. 

Naime zakonom je propisano da u slučaju bespravne gradnje žalba na rješenje za rušenje bespravno izgrađenog objekta ne odlaže izvršenje rješenja, što znači da su vlasti htjele da poruše bespravne objekte, dogradnje i nadogradnje, to su uvijek mogli da izvrše i sve u skladu sa zakonom. Međutim u našoj općini to nije slučaj bio ni do sada, a kako stoje stvari neće ni u buduće.

Dakle, ono što su inspektori poduzimali je bilo nepravovremeno postupanje, samo zadovoljavanje minimalne zakonske forme, koja nije ni na koji način sankcionisala bespravne graditelje i bespravnu gradnju, već im je to bio dodatni vjetar u leđa da se što više degradira naš zajednički prostor u cilju ostvarivanja njihovih ličnih interesa. Jer svi ćete se složiti sa činjenicom da ćete vrlo rado platiti kaznu od 250 KM i bez problema nastaviti sa bespravnom gradnjom.

Da bi našim sugrađanima predočili u kako katastrofalnom stanju je prostorno uređenje naše općine, moramo se izjasniti i oko drugog dijela izjave pomoćnice načelnika za inspekcijske poslove a koja se odnosi na to da je ne postojanje detaljne planske dokumentacije uzrok što se ne rješavaju podneseni zahtjevi za legalizaciju. i ova izjava pokazuje potpuno ne poznavanje postojećih propisa iz oblasti prostornog planiranja i građenja.

Naime, odredbama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih  građevina je decidno definisano da se mogu legalizovati samo one građevine koje su bespravno izgrađene, proširene i nadograđene do izvršenog satelitskog snimanja TK a to je 19. 07.2007. godine. Svaka bespravna gradnja urađena poslije ovog roka se ne može legalizovati što je u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i građenju TK, što znači da je sve ono što je građeno bez odobrenja za građenje nakon 19. 07.2007. godine spada u bespravno izgrađene objekte i trebalo bi se srušiti.

Do ovakvog stanja potpune degradacije urbanog prostora i nepoštovanja minimuma važečih standarda koji se primjenjuju prilikom planiranja i oblikovanja prostora koji pripada svim stanovnicima Općine Lukavac. su dovele iskljućivo vladajuće stranke, nepoštujući i ne uvažavajući ni minimum pravila struke, te namjernim neosposobljavanjem općinskih službi koje su nadležne za oblast prostornog planiranja i građenja, odgovarajućim  stručnim kadrovima.

Politika dosadašnje općinske vlasti je bila vrlo selektivna kada je riječ o prostornom uređenju i planiranju naše općine. Nepostojanje strateške vizije razvoja općine i pravaca u kojima će se općina razvijati, nedefinisanje općih interesa grada i njegovih građana, dovelo je do nepopravljive degradacije prostora i potpuno oneodgovornog upravljanja ovim neobnovljivim resursom. To se kontinuirano činilo sumnjivim i mimo zakonom propisanim procedurama, izmjenama urbanističko-planske dokumentacije.

Nekim investitorima se mimo svake zakonske osnove išlo na ruku i omogućavalo da na osnovu nezakononitih na OV usvojenih mikrolokacija izgrade objekte koji svojim gabaritima i položajem ugrožavaju već postojeće objekte i potpuno ugrožavaju minimalne uslove za život već nastanjenom stanovništvu na tim lokacijama. S druge strane zahtjevi nekih investitora za gradnju se godinama nalaze po ladicama bez ikakvog odgovora, bilo pozitivnog ili negativnog.

Kako bi se ovakvo nedopustivo stanje u degradaciji prostora naše općine, koji je prije svega prostor svih njenih stanovnika, zaustavilo, Naša stranka će se svim pravnim sredstvima, pokretanjem inicijativa, upoznavanjem javnošću sa istinitim činjenicama boriti za interese svih njenih građana i jednakost pred zakonom.

Komentari