Naša stranka Lukavac na predstojećim Lokalnim izborima ponudit će listu od 20 kandidata, koju čini 11 muškaraca i devet žena.
U nastavku je lista kandidata Naše stranke Lukavac koju predvodi Dino Osmanović:
 1. Dino Osmanović
 2. Alma Đuranović
 3. Miralem Sejdinović
 4. Belma Ibrahimović
 5. Nusret Bajrić
 6. Nataša Ibrahimagić
 7. Jasminka Hasanović
 8. Samir Poljić
 9. Nijaz Burgić
 10. Edin Burgić
 11. Slavica Pavlović
 12. Azra Husić
 13. Zijad Bajrić
 14. Vesna Mehmedović
 15. Selmir Bajrić
 16. Vahida Sejdinović
 17. Nihad Bajrić
 18. Admir Džibrić
 19. Enisa Kapidžić
 20. Nusret Ćurović

Komentari