Općina Lukvac i Naša stranka - Ilustracija
Općina Lukvac i Naša stranka - Ilustracija

Nakon odluke Izvršnog odbora SDA Lukavac o namjeri pokretanja inicijative o opozivu aktuelnog načelnika Općine Lukavac od strane vijećnika SDA u Općinskom vijeću Lukavac, oglasio se Opštinski odbor Naše stranke Lukavac.

Poštovani građani,

Nakon obznanjivanja odluke Izvršnog odbora SDA Lukavac o namjeri pokretanja inicijative o opozivu aktuelnog načelnika Općine Lukavac od strane vijećnika SDA u Općinskom vijeću Lukavac, špekulacije plasirane u medijima posljednjih mjeseci postale su i zvanična informacija.

Nesporno je demokratsko pravo, utemeljeno na zakonu, da vijećnici u predviđenoj proceduri imaju mogućnost pokrenuti proceduru izglasavanja nepovjerenja načelniku Općine. To je sigurno važna demokratska stečevina koja omogućava ograničavanje moći svih izabranih predstavnika vlasti, pa i onih koji su mandat dobili neposredno od građana.

Međutim, na osnovu dosadašnjih aktivnosti na političkoj sceni u općini Lukavac, teško je povjerovati da se u ovom slučaju radi o ispravnom korištenju ovog važnog demokratskog mehanizma, motivisanom interesima građana. Naprotiv, sve ukazuje da se, zapravo, radi o njegovoj gruboj zloupotrebi.

Naime, traženje opoziva načelnika Općine koji je na slobodnim izborima dobio povjerenje građana prije samo godinu dana, a da u međuvremenu nije došlo do ozbiljnog kršenja zakona i izazivanja štete po interese općine i njenih građana, je neopravdano, štetno i neodgovorno, te se može okarakterisati kao politički avanturizam koji građanima općine Lukavac ne može donijeti nikakvo dobro i napredak. Teško se oteti utisku da je ovakav postupak vijećničke većine motivisan uskostranačkim a ne interesima građana, i da je prije posljedica frustracije zbog izbornog poraza i gubitka kontrole nad budžetskim sredstvima, nego racionalnog političkog promišljanja i djelovanja u interesu zajednice.

Javnosti je poznato da je Naša stranka u proteklom periodu imala jasan kritički odnos prema aktuelnoj vlasti, pa i načelniku Općine, otvoreno i argumentovano iznoseći primjedbe i predlažući inicijative za koje smo smatrali da bi mogle pomoći u premošćavanju postojećih nepomirljivih stavova političkih aktera na lokalnoj političkoj sceni. Taj kritički odnos zadržaćemo i ubuduće, ali će on uvijek biti temeljen na argumentima, transparentan i u interesu građana.

I pored nekih nespretnih poteza aktuelnog načelnika, često isprovociranih upravo smišljenim opstrukcijama vijećničke većine, smatramo da bi trošenje resursa naše lokalne zajednice na ponovno raspisivanje i provođenje izbora za načelnika Općine bilo štetno i još više dovelo do podjela među građanima, što nikome ne može donijeti dobra. Načelniku treba omogućiti da radi i u svome mandatu pokaže šta može, argumentovano kritikovati postupke za koje smatramo da nisu dobri za građane, a na redovnim izborima će građani ocijeniti koliko je njegov mandat bio uspješan.

Ne možemo se oteti i utisku da je odluka lokalnih organa SDA koincidirala sa nedavnim intervjuom koji je njihov lider Bakir Izetbegović dao Federalnoj televiziji i bez ustezanja obznanio princip definisan u najvišim organima ove stranke da se općine u kojima se na poziciji načelnika nisu našli kandidati SDA neće sa viših nivoa vlasti podržavati kao one u kojima su na tim pozicijama kadrovi ove stranke. Upozoravamo lidere ove stranke da je ovo kopiranje vladajuće stranke u RS-u i stavova njenog lidera vrlo opasan pristup koji je, između ostalog, i protivzakonit, s obzirom na to da bi izabrani predstavnici vlasti na višim nivoima morali voditi računa o ravnopravnom i ravnomjernom razvoju svih lokalnih zajednica bez obzira iz koje stranke su izabrani predstavnici vlasti u toj lokalnoj zajednici.

Princip „Ko nije s nama, taj je protiv nas“ i pokušaj da se po svaku cijenu stave pod kontrolu sve rukovodeće funkcije u zemlji i finansijski tokovi pripada totalitarnoj, a ne demokratskoj svijesti i sa interesima građana nema ništa zajedničko. I zbog toga Naša stranka nikada neće podržati takvu politiku i postupke. Ne s ciljem odbrane pojedinca na vlasti, nego s ciljem odbrane civilizacijskih vrijednosti, demokratije i interesa građana.

Opštinski odbor Naše stranke Lukavac

Komentari