Korito rijeke Jala

Općina Lukavac tokom protekle dvije godine provela je niz aktivnosti na realizaciji generacijskog projekta regulacije vodotoka rijeke Jale i rijeke Turije.

Sredstva za realizaciju Projekta osigurana su iz fondova EU, potvrđeno je iz Općine Lukavac.

Nakon provedenog postupka javne nabavke koji je sprovela Evropska komisija, za izvođača radova odabran je konzorcij firmi Roading iz Gračanice, Jata group iz Srebrenika i Eko-Euro tim iz Krupe, a za nadzornog organa odabrana je konsultantska kuća IPSA iz Sarajeva.

Izvođač radova je zvanično uveden u posao 17. februara 2019. godine.
Regulacija rijeke Turija već je poodmakloj fazi dok je regulacija rijeke Jale počela krajem juna, a za kratak vremenski period napravljen je ogroman posao.

Uređenje korita rijeka Jala

Rok za završetak radova je 14 mjeseci od dana uvođenja u posao,a pored
regulacije vodotoka rijeke Jala i Turija, projekat obuhvata i regulaciju rijeka Drinjače, Sapne i Tinje.

-Kada idete prema Tuzli, kada prolazite pored betanjore, sa desne strane ima mostić, konstrukcija za koju se ljudi decenijama pitaju za šta služi. Upravo tu imamo korito jedne rijeke koje se počelo kopati dakle uređivati. Mi smo uspjeli aktivirati neke generacijske projekte, kada idete prema Turiji ili Poljicu možete vidjeti da su i gornji i donji tok rijeke prilično uređen i da već stvaramo pretpostavke da se prostor uščća rijeke Turija stavi u funkciju stanovništu i lokalnoj zajednici, izjavio je za Lukavacki.ba Edin Delić, načelnik općine Lukavac.

Inače, na području općine Lukavac trenutno se provodi niz značajnih i vrijednih projekata. Uporedo sa regulacijom riječnih korita Jale, Turije i Spreče izvode se i radovi u okviru projeka WATSAN, sve u cilju poboljšanja uslova življenja, ali primarno i prevencije od poplava.

-Realizacijom WATSAN projekta plavljenje i posljedice plavljenja grada uveliko se reduciraju, mada na tome ima još mnogo posla. Mi ćemo sada riješiti nekih 70 posto problema, ali ostaje nam barem još jedna treća posla kako bi taj problem plavljena grada riješili, izjavio je načelnik Delić.

Planirani projekti imaju veliki značaj za našu općinu, a isti zahtjevaju određena novčana sredstva koja su osigurana.

-Projekti o kojima govorimo, imaju veliki značaj, tako da to iziskuje i velike investicije, otprilike oko 10 miliona KM. Ne znam kada je zadnji put bio ovoliki intezitet investicija na području općine Lukavac. Građani možda ne vide značaj ovih investicija jer nisu direktno vezani za njihov kvart, njihove sijalice i slično, ali ovo su infrastrukturni projekti, kojim se bavimo poplavama, posljedicama poplava, uređenjem prostora tako da ćemo bistaračko, bokvićko ili kiseljačko polje dobiti u punu funkciju, rekao je Edin Delić, načelnik općine Lukavac.

Radi se o projektima koji su dugo godina planirani, a sa čijom realizacijom se krenulo ove godine. Isti sa sobom nose ogroman značaj stanovništvu naše općine.


Komentari