Obavještavaju se građani da će u okviru izvodjenja radova na realizaciji projekta “Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“ doći do izmjene režima saobraćaja i to u periodu od 27. novembra 2019. do 22. januara 2020. godine na raskrsnici sa ul. Kulina Bana, ul. Slatine i ul. Čaršijska.

Saobraćaj će se u toku radova  preusmjeriti na alternativne pravace:

– Ulica Slatine – ulica Partizanski Put – Prva Ulica – ulica Lukavačkih Brigada- Ulica Čaršijska – ulica Bosne Srebrene – ulica 25. Novembar- Ulica Kulina Bana – ulica Kralja Tvrtka I – ulica 25. Novembar


U slučaju hitnih intervencija policije, vatrogasaca i hitne pomoći izvođači radova su dužni obazbijediti prolaz vozilima istih.

Pripadnici Policijske uprave Lukavac vršit će redovnu kontrolu privremeno postavljanje saobraćajne signalizacije i njeno poštivanje od strane učesnika u saobraćaju, kako ne bi dolazilo do problema na dijelu ulice gdje se izvode radovi.

Mole se svi učesnici u saobraćaju koji se kreću predmetnom saobraćajnicom na povećan oprez.

Komentari