Medžlis Islamske zajednice Puračić u Lukavcu, Javna biblioteka Lukavac i Centar za kulturu Lukavac organizuju promociju knjige “Mesnevija”, autora Dželaluddina Rumija, koju je s perzijskog jezika preveo i obilnim komentarima obogatio veliki bosanski alim, mesnevihan, šejh hadži Ahmed-ef. Mešić iz Tuzle (1916-1994).
Promocija će se održati u četvrtak 28.09.2017. god. ( 8.Muhharem 1439 H. god.) sa početkom u 17:30 sati u velikoj sali Centra za kulturu Lukavac.

O knjizi će govoriti: Prof.dr. Izet Zikjri Pajević, mr. Ahmed Hatunić i doc.dr. Elvir Musić.
Moderatorica: Azra Hasanović.
Ovo djelo predstavlja pravu enciklopediju islamske duhovnosti, onakve kakva se njeguje u Bosni i Hercegovini stoljećima. Čovjek ne može a ada ne bude zatečen, ne samo veličinom i obimom rukopisa, već i njegovim sadržajem, prostranstvima i dubinama do kojih razotkriva čovjeka kao Božije stvorenje, prirodu, svijet, ljudsku dušu, tajne islama, Božijeg poslanstva, Kur’ana, hadisa itd., kao i time što se sa svakim ponovnim čitanjem otkrivaju novi slojevi i značenja koja prije toga čitalac nije primjećivao.

Komentari