Nakon promocija u Zagrebu, Sarajevu i Tuzli, knjiga “Vrijeme izazova – Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća” će biti predstavljena i u Lukavcu.

JU Javna biblioteka Lukavac organizuje promociju knjige „Vrijeme izazova – Bošnjaci u prvoj polovini XX stoljeća“, autora prof.dr. Adnana Jahića. Promocija će se održati u srijedu, 14. decembra 2016. godine u sali Javne biblioteke Lukavac sa početkom u 18sati.

Promotori su Dr.sc. Omer Hamzić i dr. sc. Salkan Užičanin, a moderator: Mihad Sakić, prof.

Četvrta knjiga bosanskohercegovačkog historičara Adnana Jahića oslikava različite izazove kroz koje su Bošnjaci prolazili u prvoj polovini XX stoljeća, na mukotrpnom i neizvjesnom putu svog nacionalnog, političkog, duhovnog i kulturnog razvoja.

Poseban akcenat stavljen je na glavne procese te prijelomne događaje i načine na koje su Bošnjaci reagirali na njih, od aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine, pa sve do kraja Drugog svjetskog rata.

Adnan Jahić je rođen 21. aprila 1967. godine u Tuzli.  Autor je više desetina naučnih radova iz novije bosanskohercegovačke i bošnjačke historije. Objavljivao je u Preporodu, Hikmetu, Riječi, Saznanjima, Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Prilozima Instituta za istoriju u Sarajevu, Godišnjaku BZK Preporod, Bošnjačkoj pismohrani i drugim listovima, časopisima, zbornicima i godišnjacima.

Primaran predmet Jahićevog interesa su teme iz vjerske i kulturne historije Bosne i Hercegovine te novije bošnjačke historije.  Član je Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Također je član Redakcije časopisa Instituta za istoriju u Sarajevu Historijska traganja.

Trenutno radi kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Komentari