Nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu nešto manjem od 417 miliona maraka, usvojen je u četvrtak  na sjednici Skupštine. Budžet za narednu godinu veći je za 11,5 miliona u odnosu na godinu na izmaku, a sada slijedi javna rasprava koja će trajati 15 dana.

˝Imamo niz povećanja na rashodovnoj strani budžeta, a posebno bih istakao povećanje za boračko-invalidsku zaštitu u iznosu od 5,78 miliona KM. Kapitalni izdaci ranije su iznosili 2,63 miliona i povećani su za milion maraka, povećan je izdatak za razvoj kantona u iznosu od 470 hiljada KM, prvi put ulažemo u Direkciju za robne rezerve, izdvojili smo 200 hiljada maraka za izgradnju centra za autizam, izdaci za primarnu poljoprivrednu proizvodnju povećali smo sa 4,1 na 4,5 miliona KM. Za sport i kulturu imamo povećanje sa 650 na 850 hiljada maraka, a za mlade povećanje iznosi 180 hiljada KM˝,  rekao je ministar finansija TK Suad Mustajbašić.

Inače, za Nacrt budžeta glasalo je 28 zastupnika, a suzdržano ih je bilo osam.

U toku rasprave o Nacrtu budžeta zastpunici pozicije u Skupštini TK, koju čine SDA, DF, SBiH, SBB i SD, pokrenuli su incijativu da se izdvoji milion KM za poticaj nataliteta, odnosno da se ustanovi novčana podrška za porodice koje dobiju najmanje treće dijete.

˝Karakteristika budžeta je da je u najvećoj mjeri opterećen finansiranjem obrazovanih institucija, na šta otpada 40 posto budžeta ili 185 miliona KM. Mi želimo istaći razvojnu kompenentu, odnosno povećanje sredstava za privredu, zatim povećanje dječijeg dodatka sa 20 na 25 maraka. Mislim da važno i što je za sport, kulturu i mlade povećano izdvajanje za 460 hiljada˝, rekao je zastupnik SDA Midhat Čaušević.

On je naglasio da će Vlada TK tokom izrade prijedloga budžeta uzeti u obzir amandman većine i prihvatiti da se prvi put izdvoji novac za podršku natalitetu.

Izvor: Faktor.ba

Komentari