Načelnik Edin Delić boravio u posjeti lukavačkoj kompaniji „Mikron-metalno“ d.o.o. Lukavac, kako bi iskazao podršku i zahvalnost lokalne zajednice ovoj uspješnoj i respektabilnoj kompaniji.

 

„Kompanija „Mikron-metalno“ preregistrovana je iz obrta u kompaniju 2011. godine. Bazira se pretežno na projektovanju i izradi specijalnih alata od alatnih čelika kao i obradi metala prema narudžbi kupaca na domaćem i međunarodnom tržištu. Usluga se zasniva na brzom i efikasnom odgovoru i najnovijim tehnološkim dostignućima sa vrlo komplikovanim zahtjevima mašinske obrade na modernim CNC tehnologijama i drugim mašinama za obradu metala. Kompanija „Mikron-metalno“ d.o.o. jedina je u regiji koja izrađuje kompletno projektovanje i izradu specijalnih alata za štancanje koji se dalje upotrebljavaju u serijskoj proizvodnji, kako za potrebe kompanije, tako i za kupce koji doprinose razvoju lokalne samouprave na tržišnom nivou gotovih proizvoda od metalne galanterije. Kompanija projektuje i proizvodi alate prema uzorku ili ideji naručioca. Prije krize izazvane pandemijom zaraze korona virusom, kompanija je imala izvoz preko 30 % za ino tržište za auto industriju proizvodnjom raznih sklopivih alata u auto industriji. U narednom periodu, planirano je povećanje proizvodnje a samim tim i broja uposlenih“, kazali su predstavnici kompanije.

Ovom prilikom, iz kompanije „Mikron-metalno“ d.o.o. zahvalili su se Općini Lukavac na dosadašnjoj saradnji, naročito kada su u pitanju dozvole za gradnju, kao i Federalnom ministarstvu obrta i poduzetništva kada su u pitanju grant sredstva.

„Razvijene ekonomije od Zapadne Evrope pa čak i preko kontinenta uglavnom se baziraju na malim i srednjim preduzećima. Veliki giganti zatvaraju segmente tržišta ali i oni uglavnom za sobom vezuju niz kooperanata poput kompanije koju vidimo ovdje. „Mikron-metalno“ je pravo malo čudo. U navedenoj kompaniji rade se vrlo zahtjevni segmenti, dijelovi po narudžbi najstrožijih kupaca, dakle radi se o kompaniji koja radi vrlo ozbiljan posao. Ovom prilikom čestitam vlasnicima, rukovodstvu i radnicima na organizaciji i na odnosu koji uspostavljaju, na uspjesima koje predstavljaju i mislim da je ovo jedan od uzora, primjera na čemu svako treba bazirati biznis modele. Ovakav model koji ovdje vidimo, gdje ljudi rade sa metalima, je primjenljiv na analogan način drugim segmentima poslovanja, izjavio je  Edin Delić.

 

Komentari