Bosna i Hercegovina je po pitanju korupcije na nezavidnom položaju. Po indeksu korupcije, BiH se nalazi na 89. mjestu od 180 zemalja i mislim da to sasvim dovoljno govori, izjavio je Damir Gnjidić, šef terenskog ureda OSCE Tuzla na okruglom stolu o važnosti borbe protiv korupcije i njenoj prevenciji koji je u Tuzli organizirala Misija OSCE-a u BiH i Vlada Tuzlanskog kantona.

Brojne općine u Tuzlanskom kantonu prati tegoba korupcije, ali jedan od najvećih problema je zloupotreba pravosudnih organa, upozorio je načelnik Općine Lukavac Edin Delić. – Ja sam kao načelnik uputio primjedbe na koruptivna ponašanja u vezi s javnim preduzećima. Na ta akta Tužilaštvo uglavnom odgovara da nema mjesta za gonjenje. Nama nedostaje sistemskog pristupa i odlučnosti jer korupcija je sidro koje na vuče dnu – kazao je Delić.

Dragan Slipac iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kaže da iako gotovo sve općine i gradovi u BiH imaju tijela za borbu protiv korupcije nisu zadovoljni njihovim radom.

– Iz toga razloga mi smo pokrenuli inicijativu i uradili smjernice koje smo postavili na našu web stranicu gdje tražimo da se ta tijela profesionaliziraju na svim razinama vlasti. Ako ne učinimo nešto, narušit ćemo integritet naših institucija. Vidite kakva je percepcija o povjerenju građana o našim institucijama. To se mora promijeniti – rekao je Slipac.

Korupcija se uvukla i u institucije o čemu govori i podatak da su nedavno uhapšeni pripadnici MUP-a TK koji su bili na važnim pozicijama, a upravo zbog koruptivnih radnji unutar i u ime institucije policije.

Komentari