U petak, 13. septembra 2019. godine održana je 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac. Dnevni red izazvao je burnu raspravu, pa je sjednica trajala tokom cijeloga dana.

Nije joj prisustvovao načelnik Edin Delić, ali je nakon sjednice iskoristio zakonsko pravo i tražio preispitivanje akata za koje smatra da nisu u skladu sa zakonskim propisima.

“Općinski načelnik je uputio zahtjev za preispitivanje slijedećih akata donesenih na 31. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13.09.2019. godine te Vam u prilogu akta dostavljamo iste kako slijedi:

-Odluke o dodjeli Počasne Povelje-Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JZU Dom Zdravlja Lukavac-Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „Rad“ d.o.o. Lukavac-Odluke o ustupanju  pitke vode sa izvorišta Toplice za 2019. godinu.

-Zaključka kojim se daje saglasnost MZ Puračić za organizaciju 158. Puračkog vašera”,stoji u mailu koje je Stručna služba Općinskog vijeća uputila vijećnicima.

U praksi to znači da se odluke i zaključak, koje je Općinsko vijeće donijelo na 31. redovnoj sjednici, održanoj dana 13.09.2019. godine, a za koje je općinski načelnik podnio zahtjeve za preispitivanje, u skladu sa članom 20. stav 2 Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl.novine FBiH” broj 49/06 i 51/09)  neće izvršavati do okončanja postupka preispitivanja istih.

Komentari