Sastanak načelnika Delića sa predstavnicima Sindikata JU-a Općine Lukavac - Foto: Lukavac.ba
Sastanak načelnika Delića sa predstavnicima Sindikata JU-a Općine Lukavac - Foto: Lukavac.ba

Jučer je u kabinetu općinskog načelnika Edina Delića održan sastanak sa članovima Sindikalne organizacije javnih ustanova Općine Lukavac (JU Centar za kulturu, JU Javna biblioteka Lukavac i JU RTV Lukavac) koju su predstavljali predsjendik Mihad Sakić i zamjenik Izudin Salibašić.

Ovom prilikom, održan je prvi radni sastanak prilkom čega je razgovarano o aktuelnoj situaciji u ustanovama koje djeluju u okviru Sindikata te saradnji i podršci načelnika u njihovom radu.

Tokom sastanka, načelnik Općine izrazio je zadovoljstvo i podršku nedavno osnovanom Sindikatu koji će djelovati pri Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji broji preko 15.000 članova.

-Ja sam jedan od onih koji je ukazivao na to da se treba osnovati Sindikat i mislim da svaka ustanova, instituciji ili organizacija ima potrebu za sindikalnu organizaciju i takav vid zašite radničkih prava. Ja bih volio da imam uspješnu saradnju sa vašim sindikatom i uložit ću energiju koliko god to bude moguće jer se radi o ustanovama koje su jako bitne za Općinu Lukavac i građane Općine. – rekao je Edin Delić, načelnik Općine Lukavac, za Radio-televiziju Lukavac.

Tokom sastanka razgovarano je o budžetskim sredstvima za ustanove čije stavke nisu promijenjene, osim RTV Lukavac kada je u pitanju nabavka opreme za digitalno emitovanje signala.

Mi smo promijenli jednu stavku u Budžetu i mi smo u skladu sa procjenom koliko košta prelazak u HD signal predvidjeli sredstva u prijedlogu budžeta  i ona će ići ako ja budem  usvajao budžet u martu kao načelnik ili ako to bude išlo na odluku OV. Sredstva će ići kao moj prijedlog i meni je cilj da RTV Lukavac ove godine dobije digitalizaciju i HD signal” – rekao je načelnik Općine.

Inače, načelnik je tokom sastanka iskazao da nije zadovoljan radom javnih ustanova na području Općine Lukavac i smatra da Općina i ustanove moraju raditi mnogo više, agilinije i da se moraju uskladiti sa propisima. Općina mora preći na tezorsko poslovanje, javne ustanove upravna tijela moraju formirati u skladu sa zakonom, a menadžment javnih preduzeća i ustanova mora odgovarati svojoj funkciji.

Opširnije o dijalogu koji je vođen između Sindikata i načelnika Delića možete pogledati na YouTube kanalu Radio-televizije Lukavac.

Komentari