„Domaći privrednici koji se bave proizvodnom djelatnošću i stvaranjem novih vrijednosti okosnica su razvoja Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine u cjelini, to su, uslovno govoreći male kompanije koje rade gigantski posao i koje omogućavaju da rade veliki sistemi”, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović tokom današnje posjete kompaniji Bosna Niless d.o.o. Lukavac.

 

Prema riječima osnivača Kompanije Zijada Burkića „Ova kompanija osnovana je 1996.godine kao rezultat dugogodišnjeg skupljanja iskustva u Tvornici transportnih uređaja (TTU Tuzla), a kako bi popunila prazninu u oblasti proizvodnje, remonta i servisa različitih mašina i uređaja”.

Nakon više od dvije decenije od osnivanja, Bosna Niless je danas respektabilna firma, orjentisana na podjednako na domaće bosanskohercegovačko tržište, ali i na tržišta u većem broju zemalja u regiji i Evropi. U svojoj oblasti Bosna Niless je danas jedna od vodećih firmi u Bosni i Hercegovini i po tehničkoj opremljenosti i po stručnosti uposlenog kadra, sa bogatim iskustvom i stalnim razvojem proizvodnog procesa i programa, rečeno je danas.

„Danas smo ovdje da našim privrednicima damo podršku, da čujemo kakve su to poteškoće s kojima se suočavaju, te da pokušamo pronaći rješenje za te poteškoće. Ono što je naša nadležnost odmah ćemo se uključiti u rješavanje, a ono što nije, to ćemo nastojati da budemo podrška u rješavanju. Nakon što smo se upoznali sa aktivnostima i potencijalima ove kompanije, ne možemo ne biti ponosni. Imajući u vidu da smo rudarski kraj, da imamo konstantnu potrebu za reduktorima, remontima bagera i sl., ali i velike projekte čija će realizacija uskoro početi, poput izgradnje Bloka 7 TE Tuzla, onda vidimo i priliku za značajniji angažman i dalji razvoj naših privrednih subjekata. Ono što ohrabruje da vidimo da oni raspolažu znanjem, iskustvom, ali i opremom, da se uhvate u koštac i sa najzahtjevnijim projektima”, rekao je nakon današnje posjete premijer Tulumović.

„Imajući u vidu dosadašnje aktivnosti ove kompanije, njen značaj za velike proizvodne sisteme, te činjenicu da trenutno zapošljava nešto više od 20 osoba, sa perspektivom daljeg širenja, onda ne treba posebno podcrtavati koliko je nama u interesu da ova kompanija, ne samo živi, nego i da se dodatno razvija. U skladu sa njihovim poslovnim opredjeljenjem mi ćemo se, kao lokalna zajednica, a ne sumnjam i Kanton, potruditi da im budemo poticaj”, kazao je načelnik Općine Lukava Edin Delić.

Direktor Kompanije Vedran Burgić se prije svega zahvalio članovima današnje delegacije na današnjoj posjeti i iskazanim riječima podrške.

„Podrška koju smo danas dobili svakako su ohrabrenje za realizaciju naših poslovnih planova i proširenje proizvodnih kapaciteta”, rekao je direktor Burgić.

Današnjoj posjeti osim premijera i načelnika Delića, prisustvovao je i predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović.

Komentari