Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom u ponedjeljak (25. juna. 2018. godine) na području Općine Lukavac:

Prokosovići kod restorana Sidro u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Grada Tuzla u naseljima: Vasići i Pelemišiu vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Općine Srebrenik:

– u naselju Grabovci prema Brdima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u dijelu naselja Karaula u blizini novog mosta u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Dana 26.06.2018. godine (utorak) na području Općine Srebrenik u dijelu naselja Padališta prema Dubokom Potoku u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Komentari