GIKIL- Foto: TIP.ba/Akta.ba

Općina Lukavac dostavila je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za Projekat prečistač otpadnih voda grada Lukavac koji je trenutno na javnom uvidu.Ukupna vrijednost izvođenja radova je 5.104.202,79 KM sa uključenim PDV-om, a rok za izvođenje radova je 350 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao.Mjesto izvođenja radova je područje grada Lukavca i dio kolektora paralelno sa magistralnom cestom M4 do Koksare.

Na osnovu Idejnog projekta PPOV će biti izgrađeno na zemljištu od oko 25.000 m2 na desnoj obali rijeke Spreče, zapadno od grada Lukavca a u blizini industrijskog postrojenja GIKIL Lukavac. Lokacija postrojenja je udaljena cca 3 km od središta urbanog dijela Lukavca u poslovnoj zoni definisanoj prostornim planom. Kota terena područja na kojem će biti izgrađeno PPOV je oko +179.00, te je zapadna strana okružena nasipom rijeke Spreče čime je zaštićena lokacija PPOV.

Lokacija je već zaštićena od poplava koje uzrokuje rijeka Spreča na osnovu postojećeg nasipa duž obale.  Prilazni put će se obezbijediti pored nožice nasipa, i preko lokalne ceste povezati sa magistralnom cestom M4. Lokacija je pogodna za  napajanje električnom energijom i vodom. Priključak za električnu energiju nalazi se 300 m od lokacije gradilišta.

Projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dio je šireg projekta sanacije i proširenja kanalizacijske mreže grada Lukavca i poboljšanja vodosnadbijevanja. Postrojenje uključuje mehaničku i biološku obradu s eliminacijom tvari (azota i fosfora) shodno EU standardima.U prvoj fazi realizacije cijeloga projekta,  predviđeno je da se otpadna voda od oko 15.000 stanovnika dovodi na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno oko 70 posto.

U  drugoj fazi projekta, broj obuhvaćenih stanovnika biti će uvećan na  22.500. stanovnika.Cijeli projekat će značajno doprinijeti zaštiti voda na području Lukavca i doprinijeti razvoju lokalne ekonomije kroz investicije i zapošljavanje.Ovim projektom rješava se problem sakupljanja, pročišćavanja i dispozicije fekalnih otpadnih voda grada Lukavca i dijela prigradskih naselja. Po popisu iz 2013. godine općina ima 46.731 stanovnika.

Izvor: TIP.ba/Akta.ba

Komentari