Foto: Facebook
Foto: Facebook

Novo rukovodstvo MZ Kruševica na čelu sa predsjednikom Vijeća MZ Kruševica, Ibrakić Hasanom organizuje Dane borbe za čistu Kruševicu 25. i 26. marta.

Problema je mnogo kao i u svim mjesnim zajednicama, ali vijećnici mjesne zajednice sa svojim sugrađanima kreću od osnovih stvari kao što je čišćenje putnog pojasa od trnja, granja i čišćenje kanala uz pomoć mehanizacije.

Vijeća MZ Kruševica je usaglasilo transparentan rad Vijeća MZ Kruševica. Prema tome javno na zvaničnoj Facebook stranici Vijeća MZ Kruševica obavljeno je finansijsko stanje ove mjesne zajednice. Na računu MZ Kruševica ima 717 KM i da se u narednim danima očekuje uplata općine Lukavac od 295 KM, što će ukupno biti 1012 KM.

Plaćanje za rad Predsjednika Vijeća MZ Kruševica – 50 KM (Ibrakić Hasan) i sekretara – 30 KM (Ibrakić Fikret) na mjesečnom nivou će biti isplaćeno, ali pomenuti novac preusmjeravaju u kupovinu materijala za ogradu kod džamije, Lukavama i na krivini kod Sokolovca. Tako će isplate za januar i februar u sumi od 160 KM biti preusmjerene za potreban materijal.

Predsjednik Vijeća MZ Kruševica, Ibrakić Hasan i sekretar, Ibrakić Fikret raditi će volonterski, a svi troškovi za prijevoz i druge aktivnosti će biti besplatne.

Putem zvanične Facebook stranice, Vijeće MZ Kruševica poziva volontere sa općine Lukavac da se uključe u akciju Dani borbe za čišću Kruševicu 25. i 26. marta.

Komentari