U kabinetu Općinskog načelnika dr.sc. Edina Delića potpisana su dva ugovora koji se odnose na projekte koji će biti realizirani na području Mjesne zajednice Dobošnica.

Predmet jednog ugovora je izrada projekta istražnog bušenja i eksploatacionog bunara BDD-3 sa ugradnjom bunarske konstrukcije i izgradnjom potisnog voda sa radovima u MZ Dobošnica Donja.

Također, potpisan je ugovora za  izvođenje radova na skupljanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda iz dijela MZ Dobošnica.

Vrijednost realizacije ovih projekata je oko 200.000 KM.

-Radi se o investiciji u rejonu Dobošnica. Kada je u pitanju prvi ugovor, radi se o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i rješavanju problema plavljenja centralnog dijela Dobošnice. Drugi ugovor se odnosi na izradu eksploatacionog bunara za poboljšavanje  vodosnadbijevanja u naselju Dobošnica. Radi se o investiciji od otprilike  200.000 KM, radi se o jednom vrlo velikom zahvatu. Ovo je još jedan, od niza projekata vodosnadbijevanja koji će se realizovati, radit će se bušotine u Prokosovićima, u Devetaku i drugim mjesnim zajednicama, rekao je Edin Delić, načelni Općine Lukavac.

Komentari