Izgradnja transportnog sistema za odvoz jalovine na površinskom kopu ”Turija” rudnika Banovići, u završnoj je fazi.

Obzirom da je odrađen veliki dio posla i da su ispunjeni svi uslovi sljedeće sedmice najavljena je montaža drobilica, investicije vrijedne preko 10,5 miliona KM.

Ugradnjom drobilica izgradnja transportnog sisitema biće dobrim dijelom završena, a njegovim puštanjem u rad Rudniku će biti znatno olakšan rad na odvozu jalovine, a samim tim i na proizvodnji uglja.

Komentari