10. generacija Akademije za političke lidere/ke
10. generacija Akademije za političke lidere/ke

Svečanom ceremonijom održanom u Sarajevu, uspješno je okončana Deseta jubilarna, a ujedno i zadnja generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH.

Ceremoniji su prisustovali akademci/kinje prethodnih generacija, predavači, predstavnici institucija, nevladinih organizacija i prijatelji Instituta Perpetuum mobile.

Lukavčanke Neira Memić i Majda Čajić uspješno su završile ovaj jednogodišnji edukativni program namijenjen budućim kreatorima i implementatorima pozitivnih politika i promjena u BiH.

Devetnaestogodišnja Neira Memić iz Lukavca najmlađa je od svih polaznika tokom desetogodišnjeg ciklusa. I tokom samog procesa kvalifikacija za Akademiju bila je prvorangirana u Federaciji BiH, što govori o uistinu  velikom  predznanju iz društvenih nauka. To je izdvaja iz prosjeka jer malo je njenih vršnjaka koji iskazuju interes za takav vid društvenog angažmana.

„Mislim da su mladi apolitični i da još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri shvatili koliko puno sami mogu kroz vladin i nevladin sektor doprinijeti društvu. Mladih koji se aktivno bave politikom i problemima u zajednici je jako malo. Osim vlasti koja marginalizira njihove potrebe  i sposobnosti i sami su krivi jer nisu odlučni u svom djelovanju. Moramo se boriti da učestvujemo u procesima odlučivanja jer se te odluke nas direktno tiču. Dobar vid osposobljavanja i animiranja za aktivniji angažman je upravo Akademija za političke lidere u BiH. Velika je čast u ime jedne važne političke opcije biti dio tako velikog projekta, tokom kojeg smo boravili i upoznavali brojne institucije, imali ugledne i stručne predavače od kojih smo mnogo naučili. Izdvojila bih premijerku RS  Željku cvijanović, predsjedavajućeg  Predsjedništva BiH Mladena Ivanić, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Safeta Softić, obilazak Američke ambasade u BiH i drugih  važnih domaćih i stranih institucija.“ – kaže Memić.

Majda Čajić završila je Fakultet političkih nauka u Sarajevu, ali su joj znanja stečena na Akademiji omogućila usvajanje potpuno novih znanja i vještina.

„Akademija nam je omogućila i teoretska i praktična znanja iz tema koje se tiču društva i politike uz obaveznu izradu završnog rada. Svaki od četiri modula bio je zanimljiv na svoj način, a meni lično najzanimljiviji je bio posljednji jer smo tokom njega učili o ljudskim pravima u BiH. Boravili smo i u Predsjedništvu BiH i imali prijem kod predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića. Kroz Akademiju sam upoznala mlade iz različitih političkih opcija i gradova njihova razmišljanja i političke platforme što nam daje mogućnost za kvalitetan dijalog koji je ovoj državi i društvu potreban, posebno među mladima. Akademija će mi pomoći u daljem političkom angažmanu jer smo se upoznali sa radom institucija na nivou države i entiteta, omogućila nam da upoznamo političare kojima smo mogli da postavljamo direktna pitanja i sa kojima smo imali konstruktivan dijalog. Drago mi je da sam predstavljala svoju političku opciju i mlade koji su u njoj. Čast mi je posebna što smo mi jubilarna i posljednja generacija. Alumni zajednica koja je formirana od svršenih akademaca iz svih generacija omogućit će nam kontakt, razmjenu iskustava i dalju edukaciju“, izjavila je Čajić za Lukavački.ba.

I Memić kao posebno važno izdvaja činjenicu da je mlade iz cijele zemlje ujedinila želja za sticanjem znanja.“ Ono što je najznačajnije jeste što je stavljen akcenat na povezivanje mladih iz različitih stranaka i gradova. To je bitno  jer kao budući političari treba da budemo spremni na međuentitetsku i međustranačku saradnju. Tokom Akademije smo vidjeli da je to itekako moguće, te da je BiH  sačinjena iz različitih nacionalnih skupina i da je multietnička, što je upravo i čini posebnom. Za mene ovo je dragocjeno iskustvo i zbog novih poznanstava i razmjene mišljenja i stavova sa različitim ljudima. Ono što bi se svi mogli služiti kao mladi ljudi, bez obzira na nacionalnu i stranačku pripadnost,  jeste da BiH treba promjene i da mladi i obrazovani polako treba da preuzimaju politiku ove države, te da  jedini ispravan put jeste put Euroatlantskih integracija, a u zadnje vrijeme vidimo značajne pozitivne promjene na tom putu. Sada  kada smo kompletirali jednogodišnji program Akademije vrijeme je da unutar svojih stranaka i zajednica podijelimo iskustva koja smo stekli, povežemo se i zajedno počnemo kreirati bolju budućnost u našoj domovini BiH“ – kaže Memić.

Akademija je namijenjena aktivnim članovima političkih partija, i drugim mladim aktivistima starosti između 18 i 27 godina. Program obuhvata razvoj kapaciteta i sticanje znanja iz oblasti društvenog i političkog života te sticanje vještina neophodnih za društveni i politički angažman i to kroz module, koji su naizmjenično organizovani u Sarajevu i Banjaluci.

Komentari