Na mreži magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi se 109 lokacija koje su definirane po određenim kriterijima kao opasna mjesta, od čega 31 lokacija zadovoljava kriterij “crna tačka”, navodi se u podacima Federalnoga ministarstva prometa i veza.

U razdoblju od 2007. do 2009. godine, na području FBiH postojale su 22 takve dionice, a sadašnja studija pokazuje 31 lokaciju, što je izuzetno veliki porast.

Kada je riječ o samim lokacijama “crnih tačaka”, u njih se, među ostalima, ubrajaju Potpolje kod Čitluka, križanje u Tasovčićima, izlaz iz Gnojnica, ulaz u Mostar, Ostrožac, ulaz u Konjic, Dobrič, izlaz iz Jajca, dio ceste Šuica – Kupres, blizina granice s Republikom Hrvatskom u Sovićima, Stup.

Na slici ispod Vam donosimo mjesta koja su označena kao ,,crne tačke” na prostoru Tuzlanskog kantona.

Komentari