Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK obavijestilo je prijevoznike na području TK o mogućem skorom uspostavljanju javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, te je u tom pogledu potrebno da blagovremeno poduzmete sve potrebne aktivnosti u cilju pripreme voznog parka, voznog i drugog osoblja za ponovno uspostavljanje javnog prijevoza putnika.

Budući da je mjera zabrane vršenja javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza određena naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, navedeni organ je u ingerenciji da isti mjeru zabrane stavi van snage. Uzimajući u obzir tretnutnu epidemiološku situaciju na teritoriji Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, a u kontekstu obavljenih razgovora sa Kantonalnim ministarstvom zdravstva TK i Zavodom za javno zdravstvo TK, mišljenja smo da bi mjera zabrane vršenja javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika mogla biti uskoro ukinuta uz odgovarajuće instrukcije o načinu obavljanja svih aktivnosti prilikom prijevoza putnika u vozilima javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza, a u cilju zaštite voznog osoblja i putnika prilikom vožnje u vozilima javnog prijevoza.

Javni linijski prijevoz putnika će biti u početnoj fazi puštanja istog, organizovan sa redukovanim redom vožnje u skladu sa zakonskim mogućnostima i razgovorom sa prijevoznicima o eventualnim potrebama stanovništa za određenim polascima/povratcima (npr. Režim održavanja reda vožnje: ljetni školski raspust – nedjelja.)

U skladu sa preporukom Kantonalnog ministarstva zdravstva prije ponovnog uspostavljanja javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika potrebno je izvršiti tesitaranje voznog osoblja na COVID-19. U tom kontekstu tražimo od svih prijevoznika koji su registrovani na području Tuzlanskog kantona, da najkasnije do utorka (12.05.2020. godine) dostave na e-mail ([email protected]) spiskove vozača sa podacima: naziv firme, ime i prezime vozača i mjesto prebivališta vozača, kako bi Zavod za javno zdravstvo TK organizovao sistem njihovog testiranja i kako bi se isti blagovremeno testirali prije ponovnog uspostavljanja javnog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona.

O terminima tesitranja i mjestu testiranja prijevoznici će biti blagovremeno obavješteni putem zvanične web stranice ovog ministarstva (www.mttstk.gov.ba) i web stranice Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).

Ovim putem Vas želimo obavijestiti da je usvojen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 23.04.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 04.05.2020. godine, te se očekuje uskoro njegova objava u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno stupanje na snagu istog narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom predviđeno je subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosi, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-vjerovničkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa za vrijeme trajanja stanja nepogode u Federaciji Bosne i Hercegovine, te uspostava Garancijskog fonda.

Također vas obavještavamo da je Skupština Tuzlanskog kantona na 24. sjednici hitnog karaktera koja je održana 30.04.2020. godine uz prihvatanje određenog broja podnesenih amandmana, usvojila Zakon o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, kojim se stvara pravni osnov za dodjelu subvencija privrednim subjektima i obrtnicima sa područja Tuzlanskog kantona kojima je, poštivanjem naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite koje su donesene u svrhu sprečavanja širenja korona virusa, poslovanje onemogućeno.

Nakon stupanja na snagu navedenih zakona prijevoznici će putem zvanične web stranice Vlade TK i ovog ministarstva biti upoznati sa procedurama apliciranja radi ostvarivanja prava utvrđenih gore navedenim zakonima.

Još jednom Vas molimo da nam najkasnije do 12.05.2020. godine dostavite  spisove vozača sa podacima: naziv firme, ime i prezime vozača i mjesto prebivališta vozača, zvanično poštom na adresu Rudarska 57, Tuzla, te skenirate i pošaljete na e-mail:  [email protected][email protected][email protected] i [email protected].

Komentari