Ilustracija

Općina Lukavac je u postupku rješavanja bespravne gradnje izdala Zaključak prema kojem se zatvaraju kompletno započeti građevinski radovi na izgradnji građevine, locirane na parcelama kao k.č. br. 2680/19 i 2680/13, sve k.o. Lukavac, ulica Milerova i da se građevina zatvara do izvršenja rješenja o uklanjanju bespravno započetih radova.

Urbanističko-građevinska inspekcija Općine Lukavac je, na osnovu članova 146., 151., 152. i 153. Zakona o prostornom uređenju i građenju (Službene novine TK br. 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17), članova 125. i 126. Zakona o organizaciji organa uprave FBiH (Službene novine FBiH br. 35/05), te člana 200. Zakona o upravnom postupku (Sl. novine FBiH br. 2/98 i 48/99) donijela Rješenje kojim se naređuje investitoru da u roku od 7 dana od dana prijema rješenja ukloni o svom trošku i na svoj rizik sve izvršene radove na bespravno započetoj građevini.

Na Rješenje i Zaključak Službe za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove žalbu je uložio investitor, a Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice donijelo je Rješenje kojim se odbija Žalba uložena na Zaključak broj 08-23-967/19 od 26.04.2019. godine i Rješenje kojim se poništava Rješenje broj: 08-23-967/19 od 29.04.2019. godine.

Rješenja možete pročitati na zvaničnoj interent stranici Općine Lukavac!

Rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK

Rješenje po žalbi

Izvor: Općina Lukavac

Komentari