Lukavčanka Zada Pajalić (rođ. Ćatović) je 16. januara 2020. godine prihvatila poziciju redovnog profesora medicinskih nauka na prestižnom norveškom univerzitetu VID u Oslu.

Pajalić je pohađala osnovnu školu u Mjesnoj zajednici Hrvati i Lukavac mjesto. Srednju medicinsku školu pohađala je u Tuzli.
1991. godine dobila je zvanje nastavnika biologije i hemije na Filozofskom fakultetu Tuzla, a 2003. je zaposlena kao asistent na katedri za zdravstvene nauke, Kristianstad Univerzitet, Švedska.

2005. je dobila zvanje magistra zdravstvenih nauka.2013. odbranila je doktorski rad na Örebro Univerzitetu u Švedskoj. Nakon odbrane doktorskog rada dobija zvanje Doktor medicinskih nauka i Filozofije.Između 2014. i 2020. je radila kao vanredni profesor zdravstvenih nauka na sveučilištu Oslo Metropolitan Univerzitetu, piše Mojabih.ba.

Komentari