Amela Palavrić iz Lukavca izabrana je za najuspješniju osobu od organizacije Yes Alumni Bosnia and Herzegovina. Mlada lukavčanka bila je stipendista ove oraganizacije koja je odgovorna za  njezino jednogodišnje školovanje u Sjedinjenim  Američkim Državama čije finansiranje je snosila Američka vlada.

Amela je proteklih godina ostavarila zapažene rezultate na Pravnom fakultetu u Tuzli, a uspješno je sarađivala sa UN-om i Norveškom ambasadom, što je u konačnici doprinijelo u odabiru Yes Alumni BH.

Protekle četiri godine, Amela je pohađala i završila niz edukativnih programa iz polja ljudskih prava, porodičnog prava, rodne ravnopravnosti, osnaživanja žena te sprečavanju i sankcionisanju nasilja u porodici.  Zajedno sa članovima pravnog tima Pravnog fakulteta u Tuzli osvojila prvo mjesto u takmičenju pred sudijama Ustavnog Suda BiH i Suda BiH kao najbolji poznavatelj jurisprudencije Evropskog Suda za ljudska prava i Evropske konvencije o ljudskim pravima, međunarodnog prava i Krivičnog procesnog prava Bosne i Hercegovine bez izgubljenog suđenja. Također je dobitnica nagrade za najbolji pisani podnesak kao i brojna priznanja i preporuku za zasnivanje radnog odnosa od Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine.

Osim toga, aktivni je učesnik u projektima Američke ambasade u Bosni i Hercegovini o čemu govori činjenica da je nedavno boravila u Makedoniji gdje se govorilo u aktivizmu i implementiranju projekata mladih u Bosni i Hercegovini, a koji su finansirani od strane Američke ambasade.

Inače, Amela trenutno radi na polju internet marketinga, a posao u struci kao i nastavak školovanja planira u skorijoj budućnosti.

Komentari