Od 700 pristiglih radova iz cijele Evrope, rad Ermina Prijića iz Lukavca bit će obavljen u zborniku radova zajedno sa još 32 rada, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pragu za ovu akademsku godinu. Ermin Prijić je magistrant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, a prije dvije godine je bio i učesnik ESFL konferencije koja je održana na ovom Univerzitetu, te je učestvovao na 15 akademskih takmičenja domaćeg, regionalnog i međunarodnog karaktera sa zavidno ostvarenim rezultatima.

Karlov Univerzitet u Pragu je jedan od najstarijih Univerziteta u Evropi. Univerzitet je osnovan 1348. godine i ima jedan od najrazvijenijih centara za naučno-istraživački rad. Rad koji nosi naziv „Civilno društvo i politički sistem“ (Civil society and political system) je dobio visoku ocjenu te će zajedno sa još 32 rada biti objavljen. Recezent ovog rada bio je prof. Dr. P. Šturma koji predaje na Pravnom fakultetu u Pragu.

“Veliko je zadovoljstvo i čast imati objavljen rad na jednom od najboljih Univerziteta u Evropi. Sam rad je nastao kao produkt istraživanja u okviru magistarskog studija, te u okviru rada je prevashodan politički aspekt. Naime sama teorija civilnog društva se posebno razvija 70-tih godina XX vijeka, kroz paradigmu civilno društvo – pravna država, a u smislu da demokratija i vladavina prava zahtjevaju za svoje očuvanje i unaprjeđenje, osim ustavno garantovanih univerzalnih ljudskih prava i sloboda ujedno i institucionalne mehanizme podjele vlasti te kontrolnu i kritičku ulogu civilnog društva” kaže Ermin Prijić.

Komentari