Na 37. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac usvojena je Odluka o snabdjevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac.

 

Ono što je za građane najvažnije jeste da se omogućava korisnicima toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja, koji čine energetsku cjelinu, obračun, odnosno, mjerenje utrošene količine toplotne energije za svaki stan, odnosno poslovni prostor posebno, obračun prema kalorimetru.

Također, u objektima kolektivnog stanovanja, obračun mjerenja utrošene količine toplotne energije putem kalorimetra može se vršiti odvojeno za svaki ulaz.

Korisnici toplotne energije koji ugrade mjerni uređaj – kalorimetar, mogu u svom stanu na svaki radijator ugraditi razdjelnik toplote, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju.

Provjeru tehničkih mogućnosti, vršit će stručna komisija, sastavljena od predstavnika nadležne službe i komunalnog preduzeća, kome su povjereni poslovi snadbijevanja toplotnom energijom.

Razlog za donošenje ove Odluke je njeno usklađivanje sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o komunalnim djelatnostima TK.

Naime, članom 35. Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da priključenje na komunalnu infrastrukturu treba izvesti na način da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu upotrebnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) odnosno svaki pojedinačni potrošač, ima ugrađen poseban uređaj za mjerenje potrošnje, a kod snabdijevanja toplotnom energijom obavezna je i ugradnja uređaja za regulaciju potrošnje, te da je davalac komunalne usluge dužan omogućiti sadašnjem korisniku komunalne usluge, na njegov zahtjev, ugradnju posebnog uređaja za mjerenje potrošnje, odnosno za regulaciju potrošnje, ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju.

Istim članom samo Zakona o zaštiti potrošača propisano je da prodaja energije (električna energija, za grijanje, gas i sl.) i vode potrošačima treba da bude obračunata na osnovu stvarnih isporuka očitanih na brojilu potrošača, a ako se prodaja (isporuka energije) ne obračunava na osnovu mjerenja potrošnje na brojilu potrošača, na zahtjev potrošača, isporučilac usluga je dužan da omogući potrošaču ugradnju potrošačkog mjerila na svoj trošak, na osnovu projekta o tehničkoj izvodljivosti. Projekat o tehničkoj izvodljivosti izrađuje i ovjerava ovlašćeno stručno pravno ili fizičko lice, u skladu sa zakonom.

Komentari