TVJ Lukavac se u kontinuitetu oprema za što bolju i efikasniju zaštitu od požara odnosno za što efikasniji rad na terenu.

Modernizacija neophodne opreme,zatim kadrovsko osposobljavanje i nabavka lične opreme je trajan zadatak općine Lukavac, Civilne zaštite i same TVJ Lukavac.

Formacijsko opremanje će biti nastavljeno i dalje a danas su Lukavački vatrogasci dobili lična intervencijska odijela,dok su radna odijela dobili nešto ranije. Sve to će olakšati bolji pristup požarima i njihovo lakše gašenje.

O kakvoj se opremi radi pojasnio nam je stručni saradnik u CZ općine Lukavac Sejfo Halimović.

Komentari