Služba za komunalno-stambene poslove općine Lukavac, postupajući po zahtjevu „ROADing“ DOO Gračanica od 02.06.2020.godine za izdavanje odobrenja za izmjenu režima saobraćaja donijela je rješenje kojim se odobrava privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Kulina bana i jedne saobraćajne trake u ulici Patriotske lige (od raskrsnice sa ulicom Školska do raskrsnice sa ulicom Septembarska), radi izvođenja radova na realizaciji projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“. Naručilac posla je općina Lukavac, a izvođač radova su konzorcij „JATA GROUP“ doo Srebrenik, „ROADing“ doo Gračanica i „PUTOVI“ doo Grude.

 

Obustava saobraćaja se odobrava za ulicu Kulina bana u periodu od 05.06. do 18.08.2020.godine, odnosno u periodu od 05.06. do 03.08.2020.godine za jednu saobraćajnu traku u ulici Patriotske lige (od raskrsnice sa ulicom Školska do raskrsnice sa ulicom Septembarska).

Za vrijeme izvođenja radova, saobraćaj se preusmjeriti na alternativne putne pravce, i to:

  1. za ulicu Patriotske lige:

– Trg slobode – ul. Patriotskog fronta – ul. M.H.Uskufija

– ul. Septembarska – ul. Mehmedalije Maka Dizdara – ul. Lukavačkih brigada

– ul. Septembarska – ul. Patriotskog fronta – ul. M.H.Uskufija

– ul. Sarajevska – ul. 25. novembar – ul. Kralja Tvrtka I

– ul. Sarajevska – ul. Lukavačkih pjesnika – ul. Školska

  1. za ulicu Kulina bana:

– ul. Slatine – ul. Čaršijska – ul. Bosne srebrene – ul. 25. novembar – ul. Kralja Tvrtka I

– ul. Kralja Tvrtka I – ul.  25. novembar –  ul. Sarajevska

– ul. Sarajevska – ul. Lukavačkih pjesnika – ul. Školska

– ul. Školska – ul. Septembarska – ul. Patriotskog fronta

Regulisanje saobraćaja zbog nesmetanog odvijanja radova vrši se postavljanjem adekvatne vertikalne saobraćajne signalizacije. Za dana kada zbog vremenskih prilika ili drugih razloga nema izvođenja radova, izvođači radova se obavezuju da osposobe jednu saobraćajnu traku na Trgu slobode za nesmetano odvijanje saobraćaja.

Također, izvođači radova se obavezuju da kada tehničke mogućnosti dozvoljavaju u večernjim satima obezbijede nesmetan saobraćaj jednom trakom na Trgu slobode uz maksimalno obezbjeđenje izvedenih rovova na saobraćajnici. U slučaju hitnih intervencija policije, vatrogasaca i hitne pomoći izvođači radova su dužni obezbijediti prolaz vozilima istih.

 

Pripadnici Policijske uprave Lukavac vršit će redovnu kontrolu privremeno postavljene saobraćajne signalizacije i njeno poštivanje od strane učesnika u saobraćaju, kako ne bi dolazilo do problema na dijelu ulice gdje se izvode radovi.

 

Služba za inspekcijske poslove općine Lukavac izvršit će kontrolu privremeno postavljene saobraćajne signalizacije i ukoliko ista ne bude adekvatna narediti hitno otklanjanje nedostataka, a po potrebi, u slučaju nepoštivanja naloga i obustaviti radove i narediti uklanjanje postavljanje privremene saobraćajne signalizacije.

Sve štete koje nastanu izmjenom režima saobraćaja, a zbog propusta izvođača radova učesnicima u saobraćaju i drugim licima, snosit će izvođači radova.

 

Komentari