Vođen željom da vlastitim primjerom, vijećnici kao stvarni predstavnici građana, pokažu da su nosioci pozitivnih vrijednosti, vijećnik Sulejman Brkić je predložio da se sa stavke vijećničke nadoknade po jedan paušal svih vijećnika usmjeri za pomoć u radu dječije kuhinje.

Vijećnici Općinskog vijeća Lukavac su na posljednjoj sjednici održanoj 18. februara odbili inicijativu da se jedan njihov paušal odvoji za potrebe Udruženja građana Altruis, koje putem javne dječije kuhinje svakodnevno dijeli oko 200 obroka onima kojima je to najpotrebnije.

Tim povodom oglasio se i SDP Lukavac.

– U toku rasprave po tački dnevnog reda “Izmjene i dopune budžeta Općine Lukavac” vijećnik Ramiz Frljanović se dotakao problematike djelovanja udruženja građana “Altruist”. Istakao je potrebu finansijske pomoći ovom, prije svega, humanom projektu, kao i svoj zahtjev da ovakav projekat svakako treba da pronađe svoje mjesto u budžetu Općine Lukavac. Zahtjev za svaku pohvalu.

Vođen željom da vlastitim primjerom, vijećnici kao stvarni predstavnici građana, pokažu da su nosioci pozitivnih vrijednosti, vijećnik Sulejman Brkić je predložio da se sa stavke vijećničke nadoknade po jedan paušal svih vijećnika usmjeri za pomoć u radu dječije kuhinje (31 x 400 KM = 12.400 KM). Jedan paušal od predviđenih 48 koji se isplaćuju u toku mandata.

Prijedlog dočekan sa pohvalama od strane mnogih koji su učestvovali u radu ove sjednice. Prijedlog koji će u svojoj konačnici pokazati svu licemjernost ovdašnjih predstavnika građana, pojedinih vijećnika Općinskog vijeća Lukavac. Glasanje po ovom prijedlogu je bilo postupkom pojedinačnog izjašnjavanja. Za prijedlog kojim se odriču jednog svog paušala u korist gladne djece glasalo je 14 vijećnika, 12 je bilo suzdržanih i dva su bila protiv. Za usvajanje bilo koje odluke potrebna je prosta većina od 31 vijećnika, odnosno 16 glasova za, što znači da prijedlog nije usvojen. Indikativno da je pokretač ove inicijative pomoći dječijoj kuhinji Ramiz Frljanović glasao protiv. Treba neke i razumjeti, jako se teško izboriti sa “zmijom u vlastitom džepu” – navode iz SDP-a Lukavac.

Komentari