Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac, organizuje protestne šetnje svakog prvog ponedjeljka u narednim mjesecima. Prva protestna šetnja kreće sa Trga Bremena 04.02.2019. godine sa polaskom u 16:00 sati.

Protestna šetnja građana ima  cilj da se ponovo ukaže svim zagađivačima, da i dalje nekontrolisano i prekomjerno zagađuju, i time vrše trovanje naše djece i svih nas. Pozivamo sve građane da hrabro i odlučno, u ime svoje djece i svog ljudskog dostojanstva, u ime časti svoje porodice, izađimo, i na kraju da se izborimo bosanskim inatom za čistu i zdravu životnu sredinu.

Svi mi znamo ko nas truje, znamo koje dužan da nas zaštiti od zagađivača i trovanja. Svi se indolentno i neodgovorno ponašaju, svojim ponašanjem doveli su građane u situaciju da se sami borimo za čistiju i zdraviju životnu sredinu, jer na to imamo apsolutno pravo.

Komentari