Mjerna stanica u Lukavcu

Prateći podatke sa mjerne stanice za mjerenje sadržaja zagađujućih materija, vidljivo je da, u kratkim vremenskim inervalima, dolazi do naglog povećanja koncentracije zagađujućih materija u zraku (SO2 i PM 2,5), što je povremeno praćeno oštrim i neugodnim mirisima.

Pojave povećanja koncentracija, dešavaju se uglavnom u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Nakon uočavanja ovakvih pojava, odmah su upućeni zahtjevi mogućim zagađivačima u cilju prikupljanja informacija o mogućem izvoru zagađenja. Od nekih dobijemo odgovor da je tehnološki proces „uredan“ i da kod njih nema nepravilnosti, dok se pojedini uopće ne oglase.

Općina Lukavac, već nekoliko godina zahtijeva od nadležnog Ministarstva, da nam se omogući  uvid u monitoring emisija zagađujućih materija u zrak od privrednih subjekata, koji po okolinskoj dozvoli imaju obavezu, sve podatke učiniti dostupnim javnosti, kako bi mogli locirati konkretan  izvor zagađenja i eliminirati pojave povaćanja koncentracija štetnih materija u zraku.

Zbog nemogućnosti pristupa ovim podacima, nismo u mogućnosti detektirati konkretan izvor zagađenja, ali ćemo i ubuduće  pratiti i analizirati podatke sa mjerne stanice Lukavac i poduzimati sve mjere u okviru ovlasti lokalne zajednice, kako bi ove i slične pojave sveli na minimum.

Komentari