Većina gradova u našoj zemlji, a tako i Lukavac ima slabo  razvijenu vodoopskrbnu i infrastrukturnu mrežu za odvodnju otpadnih voda, a dodatni problem za Lukavac je njegov hidrološki odnosno geografski položaj.

U proteklom periodu, a posebno tokom obilnih padavina u samom gradu dolazilo je do velikih problema zbog poplavljenih ulica, stambenih jedinica, poslovnih i privrednih objekata usljed čega su nastajale materijane štete na objektima, a sama komunikacija u gradu je bila paralisana.

Zbog generalno svih ovih problema i stanja u ovoj infrastrukturi potreba za realizacijom projekta koji  bi poboljšao generalno stanje je bila više nego neophodna i jasna. Evropska investicijska banka u saradnji sa federalnim Minisatrstvom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva pokrenula je projekat WATSAN, a među 20 općina i gradova  u FBiH je i općina Lukavac.

Nakon odluke Općinskog vijeća Lukavac o ulasku u ovaj projekat i kreditnom zaduženju potpisan je ugovor 2013. godine, a sredstva  u visini od oko 6.300 000 eura su u finansjijskoj konstrukciji podijeljena:

-50 posto su kreditna sredstva od 3.350 000 eura na koja je saglasnost dalo OV Lukavac

-25 posto sredstava će osigurati budžet Općine Lukavac

-25 posto su grant,odnosno nepovratna sredstva.

U općini Lukavac je urađeno niz pripremnih, administrativno-pravnih radnji, izrađene studije, idejna rješenja i projekti, a izvršen je i dio radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, glavni projekat  za odvodnju oborinskih voda i sanitaciju fekalnih otpadnih voda, studija te idejni projekat za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Projekat WATSAN ima za cilj razdvajanje otpadnh voda od kišnice i njihovo usmjeravanje prema prečistaču. Prva faza odvodnje oborinskih voda počinje od ulice Muhameda Hevaji  Uskufija (op.a objekat Bagremik), pa do fudbalskog stadiona Jošik i to niz ulice Trg slobode, Patriotskog fronta, Vase Pelagića, Sarajevska, Kulina bana te prodorom ispod pruge Tuzla-Doboj, pruge u krugu kompanije Sisecam do potoka Lukavčić.

Na taj način će više od pola grada biti rasterećeno od oborinskih voda koje su  išle u jedan jedini postojeći  mješoviti kolektor koji je također završavao u Lukavčiću u neposrenoj blizini magistralnog puta Tuzla-Doboj. Projektom je također predviđeno čišćenje i uređenje potoka Lukavčić od pruge do ušća u Spreču.

Drugi dio radova će biti zapravo povezivanje buduće lokacije uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u neposrednoj blizini kompanije GIKIL sa gradom Lukavac. Trasa će voditi dijelom uz magistralni put Tuzla-Doboj, a zatim će se najkraćim putem povezati sa gradom i prolazit će ispod pruge Tuzla-Doboj, ispod potoka Lukavčić, ulicom Kulina bana do Sarajevske ulice, odakle nastavlja do lokacije Petrak.

Na taj način će grad od ulice 8.marta (op.a kraj grada, odnoso  pružni prelaz prema Bistarcu) do prečišćivača kod GIKIL-a biti povezan dovoljno dimenzionisanim kolektorom. U svim budućim radovima je isto tako otvorena mogućnost prihvata vode iz Gornjeg i Donjeg Bistarca, Huskića, Lukavac Mjesta, Hrvata i naselja Koksara, a u perspektivi se to odnosi i na MZ Modrac i Tabaci.

Projekat WATSAN nakon realizacija  će donijeti apsolutno poboljšanje vodoopskrbnih i usluga odvodnje otpadnih voda, poboljšanje životnih uslova stanovništva, donijet će bolju zaštitu okoliša shodno obavezama vezanim za pristup  EU i konačno ojačat će lokalno komunalno preduzeće te doprinijeti ukupnom privrednom napretku u našoj zemlji i općini Lukavac.

 

Komentari