I ove godine na području općine Lukavac bit će obilježen 15. april, Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine.

 

Zbog trenutne epidemiološke situacije, izazvane pandemijom covid-19, ovaj izuzetno značajan historijski datum će biti skromnije obilježen.

Nosilac aktivnosti obiljažavanja Dana Armije RBiH u Lukavcu je Organizacija demobilisanih boraca Lukavac, uz koordinaciju članova drugih boračkih udruženja.

Pokrovitelj je Vlada Tuzlanskog kantona a organizator Savez demobilisanih boraca TK.

Armija RBiH formirana je 15.aprila 1992.godine i bila je zvanična Oružana snaga Republike Bosne i Hercegovine. Formirana je od jedinica Teritorijalne odbrane BiH i organiziranih dobrovoljaca. Vrhovni zapovjednik bio je predsjednik Republike BiH. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ARBiH je sa HVO-om formirala Vojsku Federacije BiH, da bi bila transformisana u “Bosanske rendžere”, jednu od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga BiH.

Simbol ARBiH bio je ljiljan, a grb je grb RBiH uz dodatak zlatnih mačeva i vojnih natpisa. Najveće odlikovanje je “Zlatni ljiljan”, koji se dobijao za efikasnost odrađivanja svrhe i cilja ARBiH, a svrha i cilj bili su upravo odbrana međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine.

Komentari