Obavještavamo građane da će doći do privremene izmjene režima saobraćaja za ul. Kulina bana i ul. Sarajevska za period od 06.05.2021. do 25.05.2021. godine, tako da će u ul. Kulina bana saobraćaj se odvijati naizmjenično, dok na raskrsnici sa ul. Sarajevska i ul. Kulina bana će doći do totalne obustave saobraćaja, zbog realizacije projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“ koju provodi Zajedničko poduzetništvo između preduzeća ROADING d.o.o Gračanica, JATA GROUP d.o.o Srebrenik, PUTOVI d.o.o Grude.

 

Također, obavještavamo građane da će doći do privremene izmjena režima soabraćaja za ul. Kulina Bana (pored zgrade Sarajevska 1) za period od 05.05.2021. do 05.06.2021. godine, u smislu totalne obustave saobraćaja za ulaz na parking ispred zgrade Sarajevska 1 sa ul. Kulina Bana, zbog realizacije projekta „Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavac“ koju provodi Zajedničko poduzetništvo između preduzeća ROADING d.o.o Gračanica, JATA GROUP d.o.o Srebrenik, PUTOVI d.o.o Grude.

Stanarima će biti omogućen pristup parkingu sa druge strane parkinga, odnosno iz pravca ul.25.novembra.

 

Komentari