UGOVOR VRIJEDAN PET MILIONA

U Lukavcu je danas potpisan Ugovor o odvajanju oborinskih i otpadnih voda (WATSAN), čija vrijednost sa PDV-om iznosi oko pet miliona maraka.

Ugovor je potpisan sa firmom Roadin d.o.o iz Gračanice koja je nakon javne procudere izabrana kao izvođač radova.

WATSAN projekat za Cilj ima  stvaranje adekvatnih higijenskih uslova u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda te uvođenje mjera za zaštitu okoliša.

-Danas smo potpisali ugovoro čija vrijednost je preko pet miliona KM. Lukavčani znaju da svaka jača kiša znači prouzrkovati velike probleme u velikom dijelu grada. Ovim projektom, prikupili bismo oborinske vode i odveli ih na siguran način. Posebno će se uraditi sitem prikupljanja i sanitarnih ili kanalizacijskih iz domaćinstava i oni će se odvesti na lokalitet gdje je perdviđena gradnja prečistača otpadnih i sanitarnih voda, kazao je Edin Delić nakon potpisivanja ugovora.

Prva faza odvodnje oborinskih voda počinje od ulice Muhameda Hevaija Uskufija (objekat Bagremik), pa do fudbalskog stadiona Jošik i to niz ulice Trg slobode, Patriotskog fronta, Vase Pelagića, Sarajevska, Kulina bana te prodorom ispod pruge Tuzla-Doboj, pruge u krugu kompanije Sisecam do potoka Lukavčić.

Prema projektnom zadatku, kolektor je dimenzionisan na sanitarno fekalne otpadne vode za sljedeće mjesne zajednice: Lukavac Grad, Lukavac Mjesto, Bistarac Gornji, Bistarac Donji, Huskići, Hrvati, Modrac, Tabaci i Puračić.

Komentari