U Lukavcu je održan sastanak sa Udruženjem nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i stručnih škola Federacije Bosne i Hercegovine i direktorima srednjih škola iz Lukavca i predstavnicima Općine Lukavac.

 

Tema sastanka bila je pokrenuta inicijativa od strane UO Udruženja nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i stručnih škola Federacije Bosne i Hercegovine da srednje škole iz Lukavca prihvate da budu domaćini XII Festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine – najveća smotra znanja i stvaralaštva učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini.

Na Festivalu učestvuje oko 800 učenika, 350 mentora i oko 60 direktora škola. Do sada je održano 10 Festivala rada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i 11 Festivala rada na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Na Festivalima rada učenici se takmiče iz 55 različitih stručnih zvanja i zanimanja: izložbi učeničkih i nastavničkih radova, reviji amaterskog filma, izložbi digitalne fotografije.

Ciljevi Festivala rada su da se afirmišu znanja, rad i praktična djelatnost mladih, da se afirmišu i predstave srednje tehničke i stručne škole, da se široj javnosti popularišu pojedina stručna zanimanja, da se prezentuju mogućnosti i dostignuća mladih, da se kod mladih podstakne inventivna i stvaralačka djelatnost, da se skrene pažnja relevantnim faktorima na rad srednjih škola i obrazovanje mladih, da se učenici druže i drugo.

U okviru Festivala rada organizuju se savjetovanja i okrugli stolovi u cilju razmjene mišljenja i iskustva.

UO Udruženja nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i stručnih škola FBiH je sa zadovoljstvom donio odluku da se započnu pregovori o mogućnosti održavanja Festivala rada u Lukavcu.

Srednje škole iz Lukavca su vrlo aktivne članice Udruženja i redovno osvajaju diplome i priznanja kako u takmičarskom tako i u izložbenom dijelu Festivala rada. Do sada su učestvovale na svim do sada održanim Festivalima rada.

Na sastanku je dogovoreno da će se Festival rada ove godine održati u Lukavcu a da će Općina Lukavac, obzirom da je manifestacija od interesa ne samo za škole nego i za Općinu Lukavac i Tuzlanski kanton, pružiti podršku organizaciji ovog festivala.

Komentari