Nakon pokretanja inicijative od strane građana, Srebreničana koji su osjetili svu golgotu stradanja i genocida, ideju koju su u velikom broju podržali i građani općine Lukavac, Općinsko vijeće Lukavac je jednoglasno podržalo istu.

 

Prvobitna ideja bila je da se sakupi 8.372  članova u grupi, po broju žrtava, ali je taj broj brzo nadmašen, što je dalo osnov za njeno službeno pokretanje pred ovim tijelom.

Službeni zahtjev da se inicijativa uvrsti na dnevni red na početku naišao je na probleme, ali uz neizmjernu volju i istrajnost prije svega inicijatora, ali i uz dijalog sa političkim subjektima, jučer je i usvojena. Rasprava se vodila oko lokacije i ulice koja će biti dodijeljena, a na kojoj bi u narednom periodu bilo izgrađeno i spomen- obilježje.

Pismo čitatelja: Zar nije logičnije da Srebrenica dobije Ulicu Lukavački brigada?

Nakon usaglašavanja sa predstavnicima klubova u Općinskom vijeću Lukavac, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima ulica i trgova u gradu Lukavcu i naseljima na području općine Lukavac, a koja se tiče inicijative da ulica Redžepa Efendije Muminhodžića u jednom dijelu od križanja sa ulicom Titova nosi naziv ulica Žrtava Genocida U Srebrenici,  dobila je jednoglasnu podršku.

Građanska inicijativa najavljuje da će nastaviti sa aktivnostima vezanim za izgradnju spomenika u novoimenovanoj ulici, a pripreme se vode i oko organizacije programa koji će biti upriličen 11. jula, na dan kada se desio najgnusniji genocid u modernoj historiji čovječanstva.

Ovom odlukom građani kao i kompanije sa sjedištem u pomenutim ulicama će uskoro morati zamijeniti dokumente na kojima se nalazi stari naziv.

 

Komentari