U današnjem savremenom svijetu otpad predstavlja vrlo važan resurs, a moderna cementna industrija igra bitnu ulogu u lancu zbrinjavanja i iskorištavanja otpada.

 

U maju 2012. Fabrika cementa Lukavac dobiva sve potrebne dozvole i postaje pionir u korištenju alternativnog goriva.

Ukoliko dosada niste znali šta je alternativno gorivo, kako i zašto ga koristi Fabrika cementa Lukavac, saznajte u video priči.

Komentari