U Fabrici cementa Lukavac okončan je projekt digitalizacije lukavačkih betona primjenom BIM (Building Information Modeling) software-a. Radi se o modernoj tehnologiji koja u svijetu imavažnu ulogu uarhitekturi i građevinarstvu, akoja je postala nužna promjena ukoliko se želi ići u korak sa naprednim digitalnim rješenjima i modernizacijom ove industrije.

 

Lukavac Beton od sada arhitektama i građevinskim kompanijama može ponuditi različite vrste betonakoje putem BIM-a mogu ugraditi u svoje projekte kao vezivno tkivo. Virtualnom gradnjom i inteligentnom primjenom BIM-a omogućeno je da svi partneri u lancu gradnje optimalno sarađuju,imaju detaljan pregled svih betonskih proizvoda sa potrebnim tehničkim specifikacijama, fizičko-mehaničkim karakteristikama, klasama izloženosti i konačnoj namjeni. Projektanti lakše upravljaju svim izmjenama i podacima, na raspolaganju im je bolja simulacija objekata. Karakteristike samih materijala se lako i jednostavno simuliraju prije samog izvođenja.

Nataša Crvenković, produkt menadžerica Fabrike cementa Lukavac, ističe da je BIM uveden kako bise povezali ljudi i informacije i kako bi svi zajedno radili još brže i učinkovitije.

 

„Izvršili smo digitalizaciju naših betonskih proizvoda, i tood standardnog betona za armirano-betonske konstrukcije, preko betona otpornog na mraz i so, pa sve do fiber i torkret betona. Sigurni smo da će ovo biti velika pomoć svima koji projektuju i grade u BiH. Glavne prednostiBIM-a su da projektantima štedi vrijeme, investitorima novac, a kupci imaju cjelovitu sliku šta dobivaju u konačnici.“ – dodala je Crvenković.

 

Digitalizovani betonski proizvodi se mogu preuzeti na web stranici http://lukavacbeton.ba/bim/.

 

Detaljne informacije o načinu korištenja u video prilogu „Pioniri u digitalizaciji betonskih proizvoda“

Komentari