Nakon objave nepotpune liste kandidata Demokratske fronte Lukavac za predstojeće lokalne izbore od strane jednog lokalnog internet portala, predsjedništvo DF-a Lukavac donijelo je odluku da objavi potpunu i tačnu listu kandidata DF-a za predstojeće lokalne izbore.

Lista kandidata Demokratske fronte Lukavac za lokalne izbore 2020. godine.

1. Dajana Čolić
2. Nedžad Nuhić
3. Emir Imamović
4. Alen Nuhić
5. Amra Kišić
6. Nedim Ćosić
7. Mirzet Šarić
8. Saida Mehinović
9. Edina Imamović
10. Mensur Halilović
11. Lejla Zukić
12. Fadil Sakić

13. Sanela Tokić
14. Ahmet Mujagić
15. Salih Ramadanović
16. Bahira Mešić
17. Mirsad Delmanović
18. Merdža Dumanjić
19. Fariz Zaimović
20. Mirsad Hodžić
21. Alma Mehinović
22. Amir Čajić
23. Sandra Alić
24. Salih Hrvanović

25. Muhamed Agić
26. Anisa Đuzić
27. Jasmin Kuduzović
28. Selma Ćosić
29. Nedžad Mujić
30. Enver Osmić
31. Elvedina Huskanović
32. Adin Čajić
33. Samra Čeliković
34. Mevludin Likić
35. Fikret Salihović
36. Enisa Subašić

Demokratska fronta Lukavac se ponosi članovima DF-a koji su kandidati na listi za lokalne izbore 2020. godine i želimo da se objavi kompletna lista kandidata jer smo mi cjelina. Klub vijećnika DF-a u trenutnom sazivu opštinskog vijeća je iako iz opozicije uspio kroz inicijative i konstruktivne diskusije iznijeti većinu problema stanovnika opštine na Opštinsko vijeće, te diskutovati o njima i uvijek je glasao u interesu naših stanovnika.

Komentari