Gordana Bulić, predsjednica Udruženja potrošaca Klub potrošača Tuzlanskog kantona kaže da je u BiH Zakon o zaštiti potrošača donesen prije deset godina, a danas je, kaže, situacija bolja nego u to vrijeme, ali svakako ne možemo biti zadovoljni sa tim.

“Po Zakon je za stvaranje boljeg i sigurnijeg ambijenta za potrošače zaduženo više institucija – nosilaca zaštite potrošača, ali neke od institucija iako radeći svoje redovne poslove zaista i doprinose zaštiti potrošača (i implementaciji  Zakona o zaštiti potrošača), ne stavljaju akcenat na zaštitu potrošača. Potrošači ne znaju da su te institucije nosioci zastite , a nerijetko se stavljaju i u odbrani interesa biznisa! Nažalost, edukacija potrošača je još na niskom nivo i potrebno je više ulaganja da bi edukacija bila bolja i sveobuhvatnija, jer oni koji ne traže pravnu i institucionalnu zaštitu – neće je ni dobiti! Ako neko ne zna da Zakon o zaštiti potrošača postoji – neće ni tražiti zaštitu svojih interesa kao potrošač”, rekla je za BUKU Gordana Bulić, ali ipak dodaje da napredak u odnosu na ranija vremena postoji.

Bulić Gordana napominje da je najbolji način zaštite potrošača institucionalni i to putem primjene Zakona na predmete u kojima postoji zahtjev potrošača za zaštitom.

Potrošači se, ističe Gordana, žale na sve od sigurnosti hrane, pa do loših kućanskih aparata, lose usluge odvoza smeća, bankarskih I zdravstvenih usluga.

Iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH rekli su da današnji potrošač treba sebe prepoznati kao aktivnog sudionika na tržištu ekonomskih roba i usluga, treba znati koja su njegova prava, ali i obveze i treba reagirati svaki put kada mu se čini da su njegova prava ugrožena. Stoga se upravo on – informisan, edukovan, osviješten i proaktivan potrošač – smatra jednim od najvažnijih segmenata zaštite potrošača i generatora privrede uopšte.

KORACI ZA OSTVARIVANJE PRAVA POTROŠAČA

Ministarstvo trgovine i turizma RS

1. Korak: Pismeni origovor potrošača upućen trgovcu
2. Korak: Rješavanje prigovora putem udruženja za zaštitru potrošača
3. Korak: Rješavanje prigovora putem republičke uprave za inspekcijske poslove
4. Korak: Vansudskorješavanje potrošačkih sporova
5. Rješavanje potrošačkih sporova u sudskom postupku

10 osnovnih načela  politike zaštite potrošača

1. Kupujte  šta želite i gdje želite
2. Ako proizvod nije ispravan, vratite ga
3. Visoki sigurnosni standardi za prehrambene artikle i ostale  proizvode
4. Znati što jedete
5. Ugovori moraju biti nediskriminirajući i transparentni za potrošača
6. Ponekad potrošač može promijeniti svoje mišljenje
7. Stvoriti uslove kako bi potrošač mogao usporediti cijene i  ostvariti pravo na izbor
8. Potrošačne smije biti prevaren i zavaran
9. Potrošač mora biti zaštićen i u vrijeme dok je na godišnjem odmoru ili putovanjima (u zemlji I inostranstvu)
10. Efikasna naknada štete u prekograničnim  sporovima (kršenja prava potrošača).

TIP.ba

Komentari