Epidemiološka situacija u TK je i dalje zabrinjavajuća, a težom je čine sami građani koji u dovoljnoj mjeri ne poštuju izdate preporuke. Na konferenciji za novinare Kriznog štaba Ministarstva zdravstva naglašeno je da su održali sastanan sa kantonalnim inspekcijama i upravom policije.Tražena je njihova veća angažiranost u kontroli poštivanja izdatih preporuka za zaštitu zdravlja građana.

 

Dajana Čolić poručila je: “U početku preventivno sa poštivanjem sa svih preporuka  i naredbi koje će izaći tokom ove sedmice, ukoliko ovo ne bude imalo značajnog pomaka onda će se nastupiti represivno prema građanima. Želim da naglasim da naš cilj i želja nije da ikoga kažnjavamo, međutim ukoliko se situacija nastavi ovako odvijati sa epidemiološkom situacijom onda ćemo biti primorani da tražimo a nakon toga i da djelujemo represivno odnosno kažnjavanjem.”

Poručeno je da PCR testova ne nedostaje, s tim da su komercijalna testiranja za sada obustavljena.

Vahid Jusufović poručio je: “Nema smisla trošiti  ostalo na komercijalne testove, te da COVID bolnica ne smije ostati bez PCR testova.” Jusufović je ovu odluku donio kao direktor zajedno sa svojim saradnicima. “Ako ću birati između COVID bolnice i nečijeg putovanja na godišnji odmor, ja biram COVID bolnicu za osiguranika TK kantona.”, te je dodao ” Za njih sigurno neće nestati testova, u toku je nabavka različitim mehanizmima koji su dozvoljeni.” kako je poručio u ponedeljak će doći novi PCR testovi.

Komentari