Konkurs za upis studenata  u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini biti će objavljen u ponedeljak, 22.06.2020. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz” i na webstranici Univerziteta u Tuzli.

Komentari