Nakon provedene konkursne procedure za dodjelu stipendija učenicima i studentima, obavještavamo prijavljene na Konkurs da je okončana konkursna procedura. Nakon objave privremene rang liste u predviđenom roku nisu pristigle žalbe i stoga konstantujemo da su dobitnici stipendije Foruma mladih OO SDP BiH Lukavac:

  • Na osnovu kriterija za učeničku stipendiju prvorangirani je: Alemić Mersudin
  • Na osnovu kriterija za studentsku stipendiju prvorangirani je: Ibrahimović Jasmin

Pobjednici na Konkursu su dužni dostaviti broj žiro računa na koji će se vršiti novčana uplata kao što je definisano Konkursom.

Komentari