U sali za sastanke Općine Lukavac održan je prvi sastanak Komisije za Statut i propise, predstavke i zaštitu prava i sloboda  građana.

 

Predmet razmatranja bilo je 15 tačaka dnevnog reda, ali zbog samog obima predloženo je da se na prvom sastanku razmatra prvih sedam tačaka, a preostalih osam dan kasnije, kada je planiran nastavak zasijedanja.

Tokom zasijedanja članovi su najviše zamjerki imali na Prijedlog Odluke o reklamiranju na području općine Lukavac.

Ovakav vid transparetnosti u radu općinskih komisija omogućava da i građani imaju uvid u načine predlaganja i donošenja odluka i drugih akata.

 

Komentari