Ukoliko ste se nekad našli pored saobraćajne nesreće u kojoj je pričinjena materijalna šteta na saobraćajnoj infrastrukturi, odnosno ukoliko je srušen stub ulične rasvjete ili saobraćajni znak, vjerujemo da ste se zapitali koliko to košta.

Saobraćajne nesreće sa ovakvom vrstom materijalne štetesve su češće. Samo na relaciji od BKC-a Tuzla, do mosta s kipovima, izbrojali smo devet novih stubova ulične rasvjete. Većina njih je zamijenjena zbog oštećenja u saobraćajnim nesrećama.

„Kada se desi ta saobraćajna nesreća koja je uzrokovala kvarove i štete na sistemu javne rasvjete, prilikom te nesreće policija poziva nas na dežurni telefon i aktivira se dežurna ekipa koja je aktivna 24 sata kako bi se otklonila neposredna opasnost za odvijanje saobraćaja.“ – kazao je Tarik Arslanagić, rukovodilac Odjeljenja za saobraćaj i komunikacije u JKP ”Saobraćaj i komunikacije” Tuzla.

Nakon što se ukloni neposredna opasnost, sutradan se kreće u otklanjanje načinjene štete ili kvara. Ukoliko policijski zapisnik pokaže da je vozač koji je oštetio saobraćajnu infrastrukturu skrivio saobraćajnu nesreću, on štetu mora i nadoknaditi.

„Da li oni direktno ili preko osiguranja motornog vozila. Moguće je da to izvrše preko Službe za komunalne poslove ili direktno nama izvođačima kada dobijaju predračun za otklanjanje kvara po istim cijenama za treća lica kao i za opštinu.“ – dodao je Arslanagić. 

Da bi do ovakve nesreće došlo, udar ne mora biti jak. Ako je cesta mokra, dovoljno je da vozite 50 ili 60 kilometara na sat, čak i tada može doći do rušenja stuba ulične rasvjete.

Ukoliko u saobraćajnoj nesreći oštetite ili možda srušite stub ulične rasvjete na jednoj od dvije glavne tuzlanske saobraćajnice, to će vas koštati otprilike oko dvije hiljade KM. Sreća  u nesreći je ako srušite jedan saobraćajni znak, on će vas koštati u prosjeku nešto više od 100 KM.

U konačnici, cijena će zavisiti od visine stuba ili znaka, broja svjetiljki ali i lokacije na kojoj se nalazi.

Izvor: RTV Slon

Komentari